Θωμάς Μαλάκης

Θωμάς Μαλάκης

Ο Θωμάς Μαλάκης είναι κάτοχος του Certificate in Coaching από το Athens Coaching Institute και συμμετέχει ως εκπαιδευόμενος στο πρόγραμμα Diploma in Evidence Coaching του ίδιου οργανισμού.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Executive MBA από το ALBA Graduate Business School, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ως μηχανικός είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2001. Κατέχει πιστοποίηση επιπέδου Yellow Belt για μεθοδολογία Lean Six Sigma, καθώς επίσης και πιστοποίηση από τη Scotwork Hellas στο πεδίο Advanced Negotiation Skills.

Είναι στέλεχος επιχειρήσεων τα τελευταία 17 χρόνια, έχοντας διατελέσει International Sales Manager στην εταιρία χάλυβα Σιδενόρ Α.Ε. (μέλος του ομίλου Viohalco S.A.), Country Manager στην πολυεθνική εταιρία AAF International κλπ. Τη περίοδο αυτή είναι Εμπορικός Διευθυντής στον κλάδο Ειδικών Χαλύβων της εταιρίας Σιδενόρ Α.Ε., όπου έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη σωστή λειτουργία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων (παραγωγή, εμπορικό, Logistics) καθώς και την εκπαίδευση νέων στελεχών.

Άμεσος στόχος του είναι να αποτελέσει μέλος του European Mentoring and Coaching Council όπως επίσης και του Association of Coaching και να ασχοληθεί πιο εντατικά με το Business Coaching.  Όραμα του ως coach είναι να μπορέσει να υποστηρίξει νεότερα ή και πιο έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων να εξελίξουν τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των θεμάτων που τους παρουσιάζονται, να μπορέσουν να δουν ξεκάθαρα και να δουλέψουν στην στοχοθεσία τους με απώτερο στόχο να συνεισφέρουν στην κουλτούρα που διαμορφώνεται στους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιούνται.

No Content Available