Στέφανος Γρηγοριάδης

Στέφανος Γρηγοριάδης

Ονομάζομαι Στέφανος Γρηγοριάδης και είμαι στέλεχος & σύμβουλος επιχειρήσεων εξειδικευμένο κυρίως στην διεθνή οικονομική και ελεγκτική επιστήμη, με αγάπη την προσωπική εξέλιξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, personal, business & executive coach.

Μεταξύ άλλων έχω ολοκληρώσει τις παρακάτω εκπαιδεύσεις:

Οργάνωση  και Διοίκηση Επιχειρήσεων- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μεταπτυχιακός τίτλος στην Λογιστική και Ελεγκτική Επιστήμη

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος-Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Chartered Management Institute-Level 5-

Award In Management and Leadership

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Diploma in International Accounting Standards

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Δικαίωμα Υπογραφής ανώτατης τάξεως

Τhe Self Aware Coach-Deakin University

Management and Leadership-Leading a Team-The Open University

Management and Leadership-Growing as a Manager-

The Open University The complete Finance Manager Course

Logical and Critical Thinking-The University of Auckland

Life Coaching Certificate Course

Diploma in Evidence-Based Coaching-EMCC & AC Accredited

Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων

Μέλος σεμιναρίων και ομάδων προσωπικής βελτίωσης, αυτογνωσίας και συμβουλευτικής

Ανακαλύπτοντας την δημιουργικότητα

Ανακαλύπτοντας την δημιουργικότητα

Eπιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικοί τρόποι σκέψης. Ο ένας τρόπος είναι ο εστιασμένος (focused) και ο άλλος ο διάχυτος (diffused)  τρόπος σκέψης. Ο εστιασμένος τρόπος σκέψης είναι όταν συγκεντρωνόμαστε έντονα σε κάτι...