Αγγελική Παπαγεωργίου

Αγγελική Παπαγεωργίου

Η Αγγελική Παπαγεωργίου είναι Οργανωσιακή Ψυχολόγος και Executive Coach, με πολυετή εμπειρία ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Ανάπτυξη και στην Συμβουλευτική στελεχών.

Εργάζεται στον χώρο των επιχειρήσεων και του Ανθρώπινου Δυναμικού για πάνω από 22 χρόνια, σε ρόλους ευθύνης και εξειδίκευσης, σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες σε τομείς όπως η επιλογή στελεχών, η επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, η διαχείριση ταλέντων και η ανάπτυξη απόδοσης.

Έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες ώρες επαγγελματικών συνεντεύξεων, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε στελέχη κλάδων όπως ο Εμπορικός, ο Φαρμακευτικός, της Βιομηχανίας αλλά και παροχής υπηρεσιών.

Διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας (BA, Psychology), Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΒΑ, specialization in Employee Relations) και έχει εκπαιδευτεί σε ψυχομετρικά εργαλεία και εργαλεία ανάπτυξης.

Το 2021 ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στο Evidence Based Coaching από το Athens Coaching Institute, πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching, 2 παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς. Στα πλαίσια της περαιτέρω ατομικής πιστοποίησης της, παρέχει Executive και Leadership Coaching σε στελέχη που επιθυμούν επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Taking the Road Less Travelled

Taking the Road Less Travelled

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και δυσκολίες στον σημερινό επιχειρησιακό χώρο είναι η αλλαγή. Με την πίστη ότι το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει υπερφυσικές δυνάμεις ενός σούπερ-ήρωα ή κάπου κρύβει ένα μαγικό ραβδί, συχνά του ανατίθεται...