Θετική Ψυχολογία & Coaching

Επαινετική Διερεύνηση: Το μοντέλο των 5Ds

Το μοντέλο των 5Ds (παλιότερα το μοντέλο των 4Ds) είναι ένα εργαλείο βασισμένο στην προσέγγιση με εστίαση στις δυνάμεις και διέπεται από τις αρχές της επαινετικής διερεύνησης. Χρησιμοποιείται συνήθως στα πλαίσια της οργανωσιακής ανάπτυξης και μπορεί να αξιοποιηθεί είτε σε...

Read more

Θετική Ψυχολογία & Coaching

Η Θετική Ψυχολογία εξελίχθηκε ως ένας νέος κλάδος της Ψυχολογίας από τις αρχές του 2000 και έκτοτε γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση, τόσο σε επιστημονικό - θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πρακτική εφαρμογή της. Βέβαια, οι έννοιες και το περιεχόμενο της θετικής...

Read more