ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το Athens Coaching Magazine δημιουργήθηκε από την Κοινότητα Αποφοίτων του Athens Coaching Institute με σκοπό την έκφραση των μελών της, την ενδυνάμωση της κοινότητας και την διάδοση του Coaching στο ελληνικό κοινό. Στην συντακτική ομάδα, συμμετέχουν απόφοιτοι, εκπαιδευτές και συνεργάτες του Ινστιτούτου μεταφέροντας, ο καθένας και η κάθεμία, την εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντά τους.
Το Athens Coaching Magazine απευθύνεται σε όλους, σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται για το coaching, σε επαγγελματίες coaches, οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιζητούν ορθή ενημέρωση και κάθε άνθρωπο που αναζητά σκέψεις και ιδέες για την επίτευξη στόχων, την ανάπτυξη και την αλλαγή. Άρθρα, αφιερώματα, συνεντεύξεις, videos, παρουσιάζουν έγκυρα και αξιόπιστα, τις γνώσεις και τα προτάγματα του Coaching και της Coaching Ψυχολογίας.